Rezervaci i objednávku pobytu je možno provést následujícími způsoby:

  • e-mailem: rezervace@apartmanyduo.cz
  • telefonem na číslo: +420 608 243 063 (rezervaci je potřeba písemně potvrdit)

Doporučujeme klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s klientem v případě nutnosti spojit. Rezervace akceptovaná a potvrzená provozovatelem je pro obě smluvní strany závazná.

Pro akceptaci rezervace může být po klientovi požadována záloha, a to až ve výši 100% z celkového objemu požadovaného ubytování. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat provozovateli doklad o provedení platby nebo zaplatit zálohu v hotovosti na recepci apartmánů. Pokud tak klient neučiní, není provozovatel dále provedenou rezervací vázán a nemůže klientovi garantovat objednanou kapacitu lůžek. Klient je povinen při příjezdu zaplatit nebo doplatit cenu za ubytování, a to v hotovosti nebo kartou, na recepci (není-li dohodnuta platba na fakturou). Po skončení pobytu je ubytovaný povinen uhradit i případné škody a ztráty na vybavení, které způsobil on nebo osoby s ním ubytované. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany klienta.

Provozovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

  • od 7. dne do dne nástupu na ubytování činí storno – poplatek 100% ceny ubytování.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci apartmánů nejpozději do 7 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.

Na úhradu storno poplatku je provozovatel oprávněn započíst klientem předplacené ubytování (na zálohovou fakturu nebo stvrzenku).

Nástup a pobyt

Nástup na pobyt je v čase 15.00 – 18.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění pokoje je do 11.00 hod., pokud není dohodnuto jinak. Pobyt v apartmánech se řídí Ubytovacím řádem. V případě závažného porušení tohoto řádu ze strany klienta má provozovatel právo ukončit pobyt klienta bez náhrady.


V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na:

tel. +420 608 243 063

e-mail: info@apartmanyduo.cz