Ochrana osobních údajů a GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů )

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1. jméno a příjmení
2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
4. telefonní číslo, e-mail

1. – 3. údaj jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění

„Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.“ tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

4. údaj (telefonní číslo, e-mail) je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním).- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

Uložení
– údaje jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
– údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

Doba archivace
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a pro kontrolu policie ČR – odbor cizinecké policie,oddělení pobytové kontroly.

1.5.2018

Ing. Dominik Zuda


V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na:

tel. +420 608 243 063

e-mail: info@apartmanyduo.cz