Ubytovací řád

– Poskytovatel ubytování je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti.

– Způsob úhrady za ubytování proběhne dle dohody (hotově, kartou nebo převodem).

– Poskytovatel ubytování může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

– Na základě potvrzené objednávky je poskytovatel povinen hosta ubytovat do předem dohodnutého času – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

– Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li doba pobytu předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10.00 hodin. Do této doby musí host pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.

– Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

– V pokoji a prostorách apartmánů nesmí host bez souhlasu vedení poskytovatele ubytování přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

– Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v apartmánech, tak i v přilehlém okolí.

– Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat v apartmánu děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělích.

– V pokojích není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.

– V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v apartmánech.

– Ubytovatel přivolá na požádání lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám.

– Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánů a za škodu na odložených věcech (klenoty,peníze a jiné cennosti)

– Host přebírá pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci.

– Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit u provozovatele ubytování.

– V celém objektu je kouření zakázáno, kromě vymezených venkovních prostor.

– Ubytování se psy nebo jinými zvířaty malých ras je zakázáno. 

– Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příjezdu hosta , není-li předem sjednáno jinak.

– Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla, vypnout klimatizaci, obě televize, sporák, digestoř a přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamknout dveře.

– Snídaně jsou podávány ve snídaňové místnosti po předchozí domluvě.

– Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má poskytovatel ubytování právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit.

Příjemný pobyt Vám přeje Ing. Dominik Zuda, poskytovatel ubytování Apartmány Duo Dačice

V Dačicích 1.5.2018    


V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na:

tel. +420 608 243 063

e-mail: info@apartmanyduo.cz